Kolejna akcja pomocy Ciechanowa dla Ukrainy

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia ciechanowian, deklarujących pomoc dla
uchodźców i mieszkańców objętej wojną Ukrainy, ratusz uruchamia infolinię
dla osób, które chcą zapewnić zakwaterowanie, świadczących bezpłatną
pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, tłumaczy czy
zainteresowanych przekazaniem pomocy materialnej. Stworzona baza
informacyjna będzie umożliwiała bezzwłoczne kierowanie konkretnej pomocy
dla potrzebujących.
Do ratusza w Ciechanowie napływają informacje od mieszkańców, przedsiębiorców i
organizacji pozarządowych, którzy deklarują chęć i możliwość niesienia pomocy
Ukraińcom w różnych zakresach.
Samorząd tworzy bazę danych, służącą kierowaniu konkretnej pomocy do
mieszkańców Ukrainy, w tym w szczególności miasta partnerskiego Ciechanowa –
Chmielnickiego. W przypadku kolejnych apeli o wsparcie lub przybycia uchodźców
do Ciechanowa, zebrane dane pozwolą na udzielenie natychmiastowej i realnej
pomocy.
Osoby chcące nieść pomoc w postaci: zakwaterowania, bezpłatnej pomocy prawnej,
psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, tłumaczeń czy mogący przekazać
pomoc materialną w postaci środków medycznych, środków czystości, ubrań,
żywności, kocy termicznych, śpiworów, ręczników, poduszek, materacy, łóżek
polowych itp. mogą kontaktować się z infolinią ratusza pod nr tel. 798 147 548, 728
809 108 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00) oraz poprzez e-mail:
pomoc@umciechanow.pl.
– Pomyślnie zakończyła się pierwsza akcja pomocowa ciechanowian związana z
zebraniem i transportem sprzętu medycznego dla Chmielnickiego, o który nas
poprosili. Ponad 35 tys. sztuk materiałów dotarło do naszego miasta partnerskiego w
piątek przed południem. Przekazuję wszystkim mieszkańcom Ciechanowa ogrome
podziękowania od mera Chmielnickiego. Ciągle zgłaszają się do nas kolejne osoby,
które chcą nieść pomoc. Dlatego uruchamiamy infolinię dla naszych mieszkańców,
aby zebrać wszystkie deklaracje, a następnie w razie potrzeby reagować – mówi
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Koordynowaniem działań pomocowych zajmują się pracownicy ratusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*