Kolejny etap rozbudowy cmentarza

Cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej zostanie powiększony o obszar
ponad 5,5 tys. m 2 . Na terenie objętym przez miasto trzecim etapem prac
budowlanych powstaną miejsca pochówku dla ponad 1700 osób. Dziś rozpoczęły się pierwsze roboty.

Rozbudowa cmentarza pozwoli na zapewnienie kolejnych miejsc pochówków. Nowa
część cmentarza zostanie utworzona na jego tyłach, od strony południowo-
wschodniej. Działki ewidencyjne przeznaczone pod lokalizację inwestycji stanowią
nieużytki.

Prace rozpoczęły się od wywozu ziemi i wyrównywania terenu. Zostanie on tak
przygotowany, by zachować spadki, umożliwiające właściwe spływanie wód
opadowych.

Następnie wybudowane będą nowe alejki z kostki betonowej umożliwiającej
bezpieczną i wygodną komunikację pieszym, dojazd pojazdów o masie do 3,5 tony
oraz wykonywanie mechanicznego odśnieżania w okresie zimowym. Powstanie
nowe betonowe ogrodzenie. Na nowym terenie udostępnione będą też 2 ujęcia
wody.

Ostanie powiększenie obszaru cmentarza przy ul. Gostkowskiej miało miejsce w
2019 r. Jego teren zwiększył się o około 5,8 tys. m 2 . W trakcie prac przesunięto też
istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta ZWiK wykonał
odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania
grobów. Rok później wyremontowano główną aleję od strony ul. Prymasa
Tysiąclecia. Starą nawierzchnię wykonaną z trylinki i płyt chodnikowych zastąpiła
kostka brukowa.
Ratusz rozstrzygnął też konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, które
powstanie na ciechanowskim cmentarzu komunalnym. Projektowany zespół
kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch
kwater cmentarza. Zaplanowano budowę wnęk na ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie
tego zadania przewidziano na drugą połowę 2022 roku.

fot:umciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*