Kolejny sprzęt dla Ciechanowskiego szpitala dzięki samorządowi Mazowsza

Cały czas trwają zakupy sprzętu dla ciechanowskiego szpitala. Dzięki uruchomionemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu, do placówki trafiają właśnie kolejne niezbędne urządzenia. W sumie to aż 761 sztuk sprzętu i wyposażenia. Szpital prowadzi także prace remontowo-budowlane. Na ten cel placówka wydała już 5,3 mln zł.

Od początku pandemii samorząd województwa dzięki środkom unijnym doposaża mazowieckie szpitale w niezbędny sprzęt, urządzenia i środki ochrony. W sumie do 70 placówek, w tym stacji pogotowia ratunkowego, przekazanych zostało już ponad 17,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia. Wartość całego projektu to aż 255 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już 240 mln zł.

Pandemia nabiera na sile, a szpitale pracują na najwyższych obrotach, zauważa marszałek Adam Struzik.  – Znaleźliśmy się w punkcie, w którym każda sztuka sprzętu ratującego życie ludzkie, środki ochrony osobistej, wolne łóżka, a przede wszystkim personel medyczny są na wagę złota. Cały czas monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami i wojewodą mazowieckim. Reagujemy na potrzeby. Niestety, coraz częściej realizacja zamówień wydłuża się. A wirus ani na chwile się nie zatrzymuje – dodaje marszałek.

Obecnie kolejna pula środków z drugiego etapu projektu przeznaczona na doposażenie szpitali to 67,5 mln zł. Sprzęt sukcesywnie trafia do placówek. Również do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, który otrzymał na ten cel 6,9 mln zł. Aktualnie finalizowany jest zakup ponad 761 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz wykonuje roboty budowlano-remontowe. Szpital podpisał już 40 umów z kontrahentami. Zaangażowanych zostało już blisko 5,3 mln zł. W najbliższym czasie podpisywane będą kolejne umowy. – Skala tego projektu najlepiej pokazuje, z jakimi potrzebami mierzą się szpitale w walce z COVID-19 – zauważa radny województwa Konrad Wojnarowski. – Samorząd województwa, jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej. Gdyby nie te fundusze, wiele placówek nie byłoby dziś w stanie pomóc osobom zakażonym w takim wymiarze, w jakim jest to konieczne.

W ostatnim czasie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie dzięki wsparciu samorządu zakupił:aparat do znieczulenia, przyłóżkowy aparat RTG, USG do wkłuć centralnych, 5 aparatów EKG z wózkiem, 2 spirometry z oprzyrządowaniem, 4 diatermie chirurgiczne z wyposażeniem, 2 myjnie dezynfektory, wózek medyczny reanimacyjny z wyposażeniem, 50 dozowników do tlenu, 10 koncentratorów do tlenu, 8 wózków do transportu chorych leżących, 200 krzeseł szpitalnych, 22 leżanki, 5 przewijaków dla niemowląt, 20 zestawów dużych regałów magazynowych, 130 dekontaminatorów do personalnego użytku, 2lampy przepływowe bakteriobójcze, 6 laryngoskopów z oprzyrządowaniem, 2 pompy infuzyjne ze statywem, 2 inkubatory noworodkowe z wyposażeniem, 5 lamp czołowych z oprzyrządowaniem, 10 wózków transportowych, 14 stolików zabiegowych, 15 dekontaminatorów do pomieszczeń oraz 10 zestawów regałów magazynowych.

Dyrektor szpitala w Ciechanowie Andrzej Kamasa zauważa, że epidemia koronawirusa ujawniła nowe potrzeby w ochronie zdrowia. – Cieszymy się, że w ich zaspokajaniu nie jesteśmy sami. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jest jednym z partnerów realizowanego przez władze Mazowsza projektu unijnego. Dzięki funduszom europejskim i wsparciu samorządu województwa udało się wyposażyć nasz szpital w sprzęt medyczny  niezbędny w leczeniu chorych zakaźnie m.in. przyłóżkowy aparat RTG, aparat do znieczulenia, spirometry, wózek reanimacyjny, dozowniki do tlenu, dekontaminatory. W oddziałach szpitalnych, m.in. na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  zostały również  wykonane prace adaptacyjne, ułatwiające izolację chorych i zapewniające bezpieczeństwo pacjentom i personelowi.

Szpital w Ciechanowie jest w trakcie realizacji kolejnych zamówień dotyczących zakupu m.in. aparatu RTG z ramieniem C i lamp operacyjnych. Szpital planuje również nabyć generator tlenu medycznego, monitor centralny, ssaki próżniowe, ssaki elektryczne, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, wózki zabiegowe, przyłóżkowy aparat RTG, moduły do kapnografii, czujniki do pomiaru temperatury głębokiej, wózki medyczne reanimacyjne, suszarkę do narzędzi, pompy objętościowe ze statywem, pompy strzykawkowe, worki ambu wraz z wyposażeniem, wózek do pomp infuzyjnych, kontener do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów oraz myjni endoskopowej.

Ponadto, prowadzone są prace modernizacyjne szpitala. Sale chorych dostosowywane są do sal jednoosobowych z łazienkami. Modernizowane są także łazienki, pomieszczenia malowane farbą bakteriobójczą. Remont umożliwi także podział sali na oddziale anestezjologii, wydzielenie śluzy umywalkowo-fartuchowej na SOR oraz wydzielenie zaplecza gospodarczego z punktu rejestracji na SOR.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*