Do końca stycznia można składać wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu!

Wnioski dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce ekologia, postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, a także w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Podawcze, ul. Wodna 1; Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 20 i 22) w godzinach 8.00-16.00. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 23 674 92 83 oraz 23 674 92 68.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez użytkowników ogrodów działkowych określony zostanie zakres, zaplanowane zostaną działania i zabezpieczone będą środki finansowe. Złożenie wniosku jest więc konieczne do ujęcia w planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem na 2018 rok.

Gmina Miejska Ciechanów będzie starała się o pozyskanie na realizację programu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z rosnącym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na pozyskiwanie środków z WFOŚiGW, terminy naborów nie są długie. Wszyscy chętni, którzy planują w 2018 roku usunięcie ze swoich budynków lub działek wyrobów i odpadów zawierających azbest, muszą złożyć wniosek do 31 stycznia. Jest to nieprzekraczalny termin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*