Kongres Polska Wielki Projekt - " Uczelnie zawodowe szansą dla regionu" - 20-lecie Państwowej Uczelni Zawodowej im Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wczoraj, tj, 3 października br. na terenie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obył się Kongres Polska Wielki Projekt w Regionach, który wpisał się w jubileusz 20-lecia Uczelni.

Na wstępie wszystkich przybyłych przywitał rektor uczelni, dr inż. Grzegorz Koc, następnie wyświetlono film obrazujący jak uczelnia zmieniała się i poszerzała swoją ofertę kształcenia na przestrzeni 20 lat. Kolejnym punktem programy były dwa panele tematyczne: Uczelnie Zawodowe Szansą dla Regionu oraz Idee, wartości – wzór współczesnego społeczeństwa. Wśród panelistów nie mogło zabraknąć poseł ziemi ciechanowskiej, p. Anny Cicholskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Mirosława Koźlakiewicza, przewodniczącego Rady Uczelni oraz Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych oraz wielu innych znamienitych gości.

Minister Murdzek przekazał na ręce rektora Uczelni gratulacje i dobre informacje, że kolejne środki finansowe trafią do Uczelni, aby wesprzeć jej dalszy rozwój.

W ramach wydarzenia prezentowano również wystawę X lat Kongresu PWP. Zwieńczeniem wieczoru był koncert jubileuszowy wykonany przez absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*