Konsultacje społeczne ws. poszerzenia granic Ciechanowa - Czy wiejska gmina Ciechanów zostanie podzielona ?

 

Konsultacje społeczne ws. poszerzenia granic Ciechanowa

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Ciechanowa m.in. o Chruszczewo, Kargoszyn i Niestum zaproponował prezydent Krzysztof Kosiński podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Niższe podatki, tańsza i częstsza komunikacja miejska, pełny dostęp dzieci do miejskich szkół – to jedne z wielu przedstawianych argumentów przemawiających za włączeniem kilku okolicznych miejscowości do Ciechanowa.

Z dokonanych przez Urząd Miasta Ciechanów analiz wynika, iż mieszkańcy przyłączanych miejscowości z Gminy Ciechanów mieliby mniejsze podatki lokalne niż obecnie, zarówno w przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, jak i opłaty adiacenckiej. Przykładowo: podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych w mieście to 0,66 zł, w gminie wiejskiej jest wyższy i wynosi 0,75 zł; podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w mieście to zaledwie 20,50 zł/m2, a w gminie 22 zł/m2. Podatek rolny w mieście wynosi 41 zł (x 2,5 q żyta), w gminie jest o 9 zł wyższy. W mieście opłata adiacencka kształtuje się pomiędzy 20% a 40%, z kolei w gminie stanowi maksymalną ustawową stawkę 50%. Mieszkańcy przyłączanych miejscowości mogliby liczyć na tańszą, bezstrefową i częstszą komunikację miejską, częstsze odbiory odpadów, sprawne odśnieżanie i sprzątanie miejskich dróg, pełny dostęp swoich dzieci do szkół, przedszkoli i żłobka, wzrost wartości ich nieruchomości czy też dostęp do interwencji i pomocy straży miejskiej.

Miejscowości, które mogłyby zostać włączone w wyniku konsultacji do miasta to chociażby: Chruszczewo, Kargoszyn, Niestum, Ropele i Przążewo. Wszystkie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Z wyliczeń finansowych wynika, iż roczne dochody budżetu Ciechanowa dzięki poszerzeniu granic zwiększyłyby się w pierwszym roku o 4,5-5 mln złotych, liczba mieszkańców wzrosłaby o ponad 1,5 tys. osób, a powierzchnia o ponad 11 km2. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji i kolejnych analiz możliwe są zmiany dotyczące włączanych miejscowości.

Pierwszym elementem realizacji propozycji poszerzenia granic miasta będą konsultacje społeczne. Następnie prezydent miasta, za zgodą Rady Miasta, występuje z wnioskiem za pośrednictwem wojewody mazowieckiego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o poszerzenie granic Ciechanowa. Wniosek taki należy złożyć do 31 marca 2017 roku, aby jego realizacja mogła nastąpić od 1 stycznia 2018 roku. Kolejnym etapem jest wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta.  

„W ostatnim czasie w Polsce coraz częściej obserwujemy proces wchłaniania okolicznych miejscowości czy nawet całych gmin przez rozwijające się miasta, dążące do szukania nowych przestrzeni do inwestycji mieszkaniowych czy gospodarczych. Widzimy też wsparcie polskiego rządu dla inicjatyw lokalnych samorządów, które chcą ograniczać administrację i biurokrację poprzez łączenie terenów i spójny aparat urzędniczy dla większej liczby mieszkańców. Co istotne w naszym ciechanowskim przypadku mamy dodatkowo duże finansowe korzyści po stronie mieszkańców miejscowości, które mogą być dołączone do miasta, gdyż podatki lokalne są w mieście mniejsze” – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Renata Jeziółkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

  1. mieszkaniec pisze:

    Gminie potrzebny jest nowy,dobry gospodarz. Ten Pan nasiedział się na swoim fotelu już przez 25 lat. Najgroszym gospodarzem nie był, jednak czas na nową młodą krew na tym urzędzie. Człowieka, który emial będzie umiał wysłać i komunikować się z ludźmi na odpowiednim stosownym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*