Konsultacje z mieszkańcami Rydzewa

W dniu 21.03.2022 roku z inicjatywy Starosty Powiatu Ciechanowskiego
Joanny Potockiej – Rak odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rydzewa w
sprawie inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 2351W. W spotkaniu
wzięli również udział Pan Wojciech Jagodziński Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie oraz przedstawiciel Firmy Strabag Sp. z o.o.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z
realizacją jednej z największych inwestycji drogowych, którą realizuje
Powiat Ciechanowski. Najważniejszym punktem spotkania była deklaracja
Wykonawcy o skróceniu realizacji zadania inwestycyjnego z końca sierpnia
2023 roku na III kwartał tego roku. Decyzja ta została podjęta z uwagi
na zgłaszane przez Mieszkańców Rydzewa uciążliwości spowodowane pracami
związanymi z przebudową drogi powiatowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*