Kontrolują i apelują o przestrzeganie przepisów dotyczących stanu epidemii

Policjanci apelują, aby stosować się do obowiązujących przepisów. Wiemy, że wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy utrudniają codzienne funkcjonowanie ale zostały wprowadzone dla dobra wszystkich mieszkańców. Ich skrupulatne przestrzeganie może nas uchronić przed rozprzestrzenianiem epidemii.

Ciechanowscy policjanci nieustannie podejmują interwencje mające na celu zdyscyplinowanie mieszkańców miasta do przestrzegania niedawno wprowadzonych regulacji. Niestety, pomimo ciągłych apeli ze strony Policji i innych służb państwowych nie wszyscy stosują się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tylko minionej doby na terenie Ciechanowa  odnotowano 22 interwencie związanych z możliwością naruszenia przepisów prawa we wskazanym obszarze. Policjanci ukarali mandatami karnymi 7 osób, względem 11 skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu, wobec 4 osób policjanci zastosowali pouczenie.

Informacje o łamaniu zakazów Policja przesyła również do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, która niezależnie od ujawnionych przez Policję naruszeń może nałożyć na takie osoby karę finansową w wysokości od 5 tyś zł do 30 tyś zł.  

podkom. Ewa Brzezińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*