Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to doskonałe narzędzie, które daje możliwość komunikowania się Policji ze społeczeństwem w sieci.

Głównym jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji.

Funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zachęcają mieszkańców do możliwości skorzystania z KMZB  aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo w lokalnych społecznościach.

Wystarczy wejść na stronę https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html, wybrać miejsce, które wymaga szczególnej uwagi funkcjonariuszy, zaznaczyć rodzaj zagrożenia i gotowe. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą, dzięki której policja sprawniej reaguje na niebezpieczne zdarzenia. Musimy także pamiętać że KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Źródło: KPP w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*