List gończy za mieszkańcem Ciechanowa

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie poszukuje Piotra Kowalczyk s. Macieja, Grażyny ur. 12.05.1997 r w Ciechanowie zam. Ciechanów ul. Ściegiennego 3/32.

Policja zwraca się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, Prokuraturą lub Sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 k.k ). ponadto, zgodnie z art. 280 § 2 k.p.k osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy.
Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub 47 703 12 00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*