„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Bezinteresowny, dobroduszny, wrażliwy, szlachetny to cechy niejednego mazowieckiego społecznika. Aby ich docenić i wyróżnić samorząd województwa mazowieckiego organizuje konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Termin zgłaszania kandydatów upływa 2 października br.

Wielu Mazowszan angażuje się w działalność charytatywną. Chęć bycia przydatnym, własna samorealizacja czy po prostu niesienie pomocy potrzebującym. Tak motywują swoją aktywność wolontariusze. Pracują dobrowolnie i bez żadnego wynagrodzenia w stowarzyszeniach, fundacjach czy organizacjach społecznych i religijnych.

– Chciałabym zaprosić wszystkich wolontariuszy do udziału w naszym corocznym konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest promocja wolontariatu jako aktywności społecznej wśród mieszkańców Mazowsza, ale także uhonorowanie pracy wolontariuszy, którzy już działają w swoich lokalnych środowiskach – zaprasza Joanna Malarczyk, z Biura Dialogu Obywatelskiego UMWM. – Wśród laureatów poprzedniej edycji byli przedstawiciele wielu stowarzyszeń, fundacji, którzy działali na rzecz różnych idei.

Konkurs skierowany jest zarówno do wolontariuszy, jak i grup wolontariuszy oraz całych rodzin, wspólnie podejmujących działania społeczne. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego i osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Istnieje również możliwość zgłoszenia własnej kandydatury.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W swojej ocenie będzie brała po uwagę przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. W zeszłym roku pierwsze miejsce otrzymał Szkolny Klub Wolontariatu Pomocna Dłoń w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym w powiecie sierpeckim.

Szczegółowe informacje o konkursie, a także regulamin i formularz znajdują się na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego. Zgłoszenia można składać osobiście, wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, a także przesłać pocztą elektroniczną na adres: dialog@mazovia.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 listopada br. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci z etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale ogólnopolskim.

Tekst:UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*