Mazowsze pomoże seniorom

Już co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest w wieku 60+, a seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczną, dlatego samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów rad senioralnych. Beneficjenci mogą przeznaczyć środki m.in. wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, program ten pełni ważną funkcję. – Wnioski o dofinansowanie składają gminy, przy których działają rady senioralne. Mam nadzieję, że nowy program wsparcia nie tylko wesprze aktywnie działających seniorów, ale pokaże także burmistrzom i wójtom, że warto tworzyć rady senioralne i rozwijać ich działalność.

Coraz więcej rad seniorów

Gminne rady seniorów reprezentują interesy osób starszych i pełnią funkcję doradczą, może także realizować własne inicjatywy. Według danych w 2022 roku w województwie mazowieckim działało ponad 60 gminnych rad seniorów, a kolejne powstają. Rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. W radach seniorów zasiadają przedstawiciele osób starszych i organizacji działających na ich rzecz, np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, rady seniorów są coraz bardziej doceniane przez mieszkańców. – Seniorzy dzięki takim inicjatywom odzyskują młodość i sens życia. Potrzebujemy ich potencjału i mądrości w codziennym życiu.

Kto pozyskał środki?

W tegorocznej edycji programu można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80 proc. kosztów zadania. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których funkcjonują rady seniorów. Każda gmina mogła złożyć po dwa wnioski. W przypadku Warszawy mogły to być po dwa wnioski na każdą dzielnicę, ale musiały dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

Całkowita wartość dofinansowania to 2,4 mln zł. W subregionie ciechanowskim wsparcie w wysokości ponad 140 tys. zł. trafi na realizację 6 zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*