Mazowsze wspiera strażaków i koła gospodyń w subregionie ciechanowskim!

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł. Z pomocy samorządu województwa mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu ciechanowskiego. Dzięki 1,5 mln zł wsparcia jednostki OSP kupią 12 nowych pojazdów oraz wyremontują lub zmodernizują 31 strażnic, na co otrzymały ponad 1 mln zł.

– Na tym nie kończy się nasze wsparcie. Decyzją radnych województwa do 68 jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego trafi dodatkowo ponad 623 tys. zł. Strażacy otrzymają pieniądze na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznego sprzętu i niezbędnego wyposażenia – dodaje radny województwa Konrad Wojnarowski.

W sumie w latach 2006-2022 radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowlanych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Samorząd Mazowsza wspiera KGW i organizacje pozarządowe

Wsparcie w wysokości ponad 877 tys. zł trafiło również do 131 kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych z subregionu ciechanowskiego. Środki z budżetu Mazowsza umożliwią m.in. zakup sprzętu gastronomicznego, klimatyzacji czy organizację pikników rodzinnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*