Miasto odnowi zabytkowy budynek

Jak poinformował Urząd Miasta w Ciechanowie w najbliższych latach renowację przejdzie kolejny zabytkowy budynek należący do miasta. Nieużytkowany obecnie obiekt przy ul. Fabrycznej 2 zyska nowy wygląd i funkcje. Po remoncie znajdą się w nim bar mleczny i przestrzeń
dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. Opracowano koncepcję wizualną.
Ratusz zatwierdził opracowaną koncepcję renowacji budynku przy ul. Fabrycznej 2.
Wyłączony obecnie z użytkowania obiekt docelowo będzie służył mieszkańcom i przyjezdnym. Na parterze umiejscowiony zostanie bar mleczny, natomiast górną kondygnację zajmą organizacje pozarządowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniem i problemom społecznym. Remont przejdą m.in. konstrukcja, stropy, elewacja, dach, instalacje, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zmieni
się też układ pomieszczeń.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 wzniesiono w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej na terenie Ciechanowa, wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do
stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni (ul. Fabryczna). Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje
handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent Polski, Stanisław Wojciechowski.
Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej.
Miasto wraz z wykonawcą dokumentacji zwracają się do wszystkich osób
posiadających w swoich archiwach zdjęcia zabytku o udostępnienie ich w celu odtworzenia jak największej liczby oryginalnych detali budynku. Zdjęcia można przekazać do Urzędu Miasta, kontakt: wks@umciechanow.pl.

fot/info um ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*