Międzynarodowe spotkania w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie!

W ubiegły piątek, tj. 3 września br. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obyło się międzynarodowe spotkanie. Gośćmi Uczelni byli wizytatorzy z Hiszpanii, Włoch a także Finlandii.

A wszystko za sprawą realizacji projektu w racach Akcji 2 programu Erasmus +  Partnerstwa Strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom rozwijanie i wzmacnianie sieci współpracy, zwiększenie zdolności partnerów do działania na poziomie międzynarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, dobrych praktyk i metod kształcenia. W ramach projektu pracownicy Uczelni biorą udział w spotkaniach online oraz wyjazdach studyjnych organizowanych przez partnerów projektu. Pierwsze spotkanie w 2019 r. zorganizował lider Programu. W 2020 r. ze względu na pandemię członkowie projektu spotykali się w formie zdalnej.

Obecnie PUZ przyjmie dwukrotnie gości z zagranicy. Pierwsza wizyta miała miejsce na początku września (2-3 września br.), druga natomiast odbędzie się w dniach 20-24 września br. Goście podczas wizyt poznają polski system edukacji zawodowej, ofertę edukacyjną PUZ, a także odwiedzą lokalne firmy i przedsiębiorstwa. W 2020 r. planowane są kolejne spotkania i działania projektowe, w tym wizyty w instytucjach partnerskich w Hiszpanii, Włoszech czy Finlandii.

Oficjalna polska nazwa projektu, to: ,,Wdrażanie innowacyjnych modeli kształcenia zawodowego i zatrudnienia. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu. Rozwijanie europejskiego dziedzictwa edukacyjnego oraz wspólnych wartości’’. Partnerami ciechanowskiej Uczelni jest Uniwersytet w Oviedo (lider projektu), Regionalne Centrum Edukacji Dorosłych CPIA w Padwie (Włochy), Akademia Społeczna w  Borga (Finlandia) oraz Rada Wspólnoty Autonomicznej Catilla i Leon (Hiszpania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*