Na Mazowszu poprawi się dojazd do gruntów rolnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,4 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ciechanowskiego zrealizują w tym roku 44 inwestycje (lista zadań poniżej).

– Dobra infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju każdej miejscowości. W przypadku dróg dojazdowych do łąk i pól ma też dodatkowe znaczenie. Przez to, że ułatwia rolnikom pracę i ich codzienne funkcjonowanie, przyczynia się też do rozwoju naszego rolnictwa – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p.WnioskodawcaPowiatNazwa zadaniaKwota dofinansowania
1.CiechanówciechanowskiModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle – Mieszki Różki95 000 zł
2.GlinojeckciechanowskiRozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy150 000 zł
3.Gołymin-OśrodekciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek-Zawady Włościańskie, gmina Gołymin-Ośrodek65 000 zł
4.OjrzeńciechanowskiRozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,1130 000 zł
5.OjrzeńciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcin25 000 zł
6.Opinogóra GórnaciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap III225 000 zł
7.RegiminciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn65 000 zł
8.SońskciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej Sońsk – Szwejki75 000 zł
9.SońskciechanowskiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska50 000 zł
10.DzierzgowomławskiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzgówek55 000 zł
11.RadzanówmławskiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Bębnówko85 000 zł
12.StrzegowomławskiPrzebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz na odcinku od km 0+990 do km 1+88675 000 zł
13.StupskmławskiRozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola – Kolonia (działka nr 113)50 000 zł
14.SzreńskmławskiPrzebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szreńsku165 000 zł
15.SzydłowomławskiPrzebudowa drogi gminnej transportu rolnego Dębsk – Krzywonoś od km 0+617,00 do km 1+480,00115 000 zł
16.Wieczfnia KościelnamławskiPrzebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr G230938W125 000 zł
17.WiśniewomławskiPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec – Wojnówka85 000 zł
18.WiśniewomławskiPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn40 000 zł
19.BaboszewopłońskiBudowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek95 000 zł
20.BaboszewopłońskiPrzebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie31 000 zł
21.Czerwińsk nad WisłąpłońskiModernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie65 000 zł
22.DzierzążniapłońskiBudowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino65 000 zł
23.NaruszewopłońskiPrzebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka95 000 zł
24PłońskpłońskiPrzebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0150 000 zł
25.Gmina RaciążpłońskiPrzebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo Czubaki oznaczonej nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki75 000 zł
26.Miasto RaciążpłońskiPrzebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008), w Raciażu65 000 zł
27.SochocinpłońskiPrzebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy150 000 zł
28.ZałuskipłońskiPrzebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W105 000 zł
29.GzypułtuskiPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+62265 000 zł
30.ObrytepułtuskiPrzebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo70 000 zł
31.ObrytepułtuskiPrzebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski55 000 zł
32.PokrzywnicapułtuskiPrzebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo115 000 zł
33.PułtuskpułtuskiPrzebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk215 000 zł
34.ŚwierczepułtuskiPrzebudowa drogi gminnej nr 340514W Kościesze – Gotardy etap II95 000 zł
35.WinnicapułtuskiPrzebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica65 000 zł
36.ZatorypułtuskiPrzebudowa drogi wewnętrznej w m. Zatory (ul. Szkolna)120 000 zł
37.LutocinżuromińskiPrzebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec45 000 zł
38.SiemiątkowożuromińskiBudowa drogi gminnej Siemiątkowo  Rogale – Antoniewo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00140 000 zł
39.Gmina i miasto ŻurominżuromińskiPrzebudowa drogi gminnej – ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie75 000 zł
SUMA:3 531 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p.WnioskodawcaPrzedsięwzięcieKwota dofinansowania
1.Powiat ciechanowskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od km 9+119,00 do km 10+399,50; od km 10+405,00 do km 10+870,00 i od km 10+874,50 do km 11+055,00 (długość 1926,00 mb)250 000 zł
2.Powiat mławskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 1+445,00 do km 3+345,00100 000 zł
3.Powiat płońskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo100 000 zł
4.Powiat pułtuskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte250 000 zł
5.Powiat żuromińskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00240 000 zł
SUMA940 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*