nadbryg. Jarosław Nowosielski odznaczony przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

16 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie wigilijne Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. W przyjaznych progach restauracji Casa Italia w Warszawie zgromadzili się Członkowie Stowarzyszenia, zacni Goście i liczni Sympatycy.

Zasłużonym osobom wręczono odznaki i ordery PSRiBS z wyrazami najwyższego uznania i podziękowania za zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem naukowo-technicznym, biegłych sądowych i rzeczoznawców. Wśród odznaczonych znalazł się nadbryg. Jarosław Nowosielski, który został wyróżniony Brązowym Orderem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów. PSRiBS jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. PSRiBS współpracuje w zakresie prawa, bezpieczeństwa i kryminalistyki z organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, CLKP, ITD, PWPW i SKPP.

fot:PSRiBS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*