Nagrody artystyczne wręczone

Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne. Nagrodę I stopnia, w wysokości 1500 zł, otrzymała Magdalena Szymańska, uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej STO. Nagroda II stopnia, w wysokości 1000 zł, trafiła do Wiktorii Żerek ze Szkoły Podstawowej nr 3, natomiast nagroda III stopnia, po 500 zł, do Alicji Stypik z I Liceum Ogólnokształcącego, Karoliny Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Barbary Smolińskiej z SSP STO. Nagrodę specjalną odebrała Alicja Szemplińska z I LO. 

Nagrody zostały wręczone dziś, tj. 3 lipca br. w ratuszu. Magdalenę Szymańską doceniono za sukcesy taneczne. Wiktoria Żerek także tańczy, gra na fortepianie, recytuje. Alicja Stypik ma osiągnięcia w konkursach wokalnych, podobnie jak Karolina Nowak, która występuje indywidualnie ale także zespołowo. Jeżeli chodzi o śpiew jak również recytację, wyróżnia się w tych dziedzinach też Barbara Smolińska. Do wokalistki Alicji Szemplińskiej, która w poprzednich latach była laureatką nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne, w tym roku trafiła nagroda specjalna (w wysokości 1000 zł). Dyplomy i upominki otrzymały wszystkie pozostałe osoby, które były nominowane przez szkoły: Anna Stawińska, Olga Kosewska, Jakub Skierkowski i Karol Bugajewski z SP nr 7 oraz Maria Długozima i Stanisław Bronowski z SSP STO.

Nagrody przyznane zostały czwarty raz. O przyznanie wyróżnienia swojemu uczniowi może wnioskować każda ciechanowska szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Dyrektor szkoły może złożyć dwie nominacje. Można było je składać do 9 czerwca. Zgodnie z założeniami, nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach o randze wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej. Nagrody przyznaje prezydent na wniosek powołanej zarządzeniem pięcioosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą przedstawiciele prezydenta, Rady Miasta Ciechanów oraz Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*