„Niebieski Rajd Rowerowy” w Glinojecku [FOTO]

25 lipca br. odbył się „Niebieski Rajd Rowerowy”. Został on zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku. Rajd odbył się w ramach projektu „Stop przemocy – profilaktyka to dobra praktyka” – edycja 2020. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
„Niebieski Rajd Rowerowy” był manifestem mieszkańców gminy Glinojeck przeciw stosowaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy rajdu  otrzymali koszulki, a także worki sportowe, w których znaleźć można było ulotki związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

info/foto/m-gok/m-gops

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*