Niejednogłośne absolutorium dla wójta Kiwita

W miniony piątek w Urzędzie Gminy Ciechanów odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok otrzymał wójt Marek Kiwit. Trudno jednak mówić o sukcesie dotychczasowego kierownictwa gminy. Radni stosunkiem głosów 11 ZA oraz 2 PRZECIW poróżnili się w ocenie działań wójta Kiwita.

Radni zarzucali obecnym władzom gminy długi proces decyzyjny dotyczący składanych przez nich interpelacji jak również opieszałość w bieżącym funkcjonowaniu urzędu.

Przypomnijmy, że Marek Kiwit w lutym ub.r. został oskarżony przez ciechanowską prokuraturę o przekroczenie uprawnień i bezprawne działanie w związku z budową sieci wodociągowych i instalacji sanitarnej. Wójt przyznaje, że nie doczytał przepisu w ustawie o zamówieniach publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*