Nowa koalicja w powiecie ciechanowskim. KOMUNIKAT

Tegoroczne wybory samorządowe przynoszą zmiany we władzach powiatu. W powiecie ciechanowskim przez najbliższe 5 lat będzie rządziła koalicja: Polskie Stronnictwo Ludowe, Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze i Platforma Obywatelska. Przedstawiciele tych ugrupowań umowę w tej sprawie podpisali we wtorek wieczorem, 30 października. Na stanowisko starosty została wyznaczona dotychczasowa wiceprezydent Ciechanowa Joanna Potocka-Rak (PSL) wicestarostą – Stanisław Kęsik (CBUW).
Etatowym członkiem Zarządu Powiatu – Wojciech Rykowski (PSL). Nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu: Stefan Żbikowski (CBUW) i Adam Krzemiński (KO). Przewodniczącym Rady Powiatu ma być Sławomir Morawski (PSL), wiceprzewodniczącymi – Zenona Babicz (CBUW) i Jolanta Teklińska (PSL).
Oficjalny komunikat, w sprawie zawartej umowy koalicyjnej w Radzie Powiatu Ciechanowskiego:
W dniu 30 października 2018 r. przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego i Platformy Obywatelskiej RP, podpisali umowę dotyczącą współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Ciechanowskiego. W oparciu o wyniki wyborów, została podjęta decyzja o wspólnym tworzeniu nowej strategii rozwoju Powiatu Ciechanowskiego. Wyznaczanie nowych celów na rzecz dynamicznego rozwoju powiatu i ich realizacja w oparciu o współpracę i wieloletnie doświadczenie samorządowe jest podstawowym wyznacznikiem zawartej umowy koalicyjnej. Stronom umowy zależy na wprowadzeniu zmian i nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania nie tylko urzędu, ale przede wszystkim nowego spojrzenia na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału całego Powiatu Ciechanowskiego. Dotychczasowe dokonania i osiągnięcia są dobrą podstawą do wdrażania planowanych zmian. Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju na terenie całego Powiatu, polityki ukierunkowanej przede wszystkim na inwestycje z równoczesnym zwróceniem uwagi na zagadnienia z zakresu oświaty, kultury czy historii lokalnej to główne założenia planowanych działań. Na mocy porozumienia, stanowiska starosty i członka zarządu powiatu obejmą przedstawiciele PSL, stanowiska wicestarosty i członka zarządu obejmą reprezentanci CBUW, stanowisko członka zarządu powiatu obejmie reprezentant PO. Strony Porozumienia zgodnie poprą kandydaturę na Przewodniczącego Rady Powiatu zaproponowaną przez PSL oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wskazanych przez PSL i CBUW. Koalicja w Radzie Powiatu będzie liczyła 13 radnych w 21-osobowym gremium. Umowa koalicyjna została podpisana w dniu 30 października 2018 r. przez: Polskie Stronnictwo Ludowe – Sławomir Morawski, Bernard Kosobudzki, Joanna Potocka-Rak Przedstawiciele ZP CBUW – Stanisław Kęsik, Wiesław Balcerzak, Marek Marcinkowski Platforma Obywatelska – Dariusz Marek Szczygielski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*