Nowa edycja rozkładu jazdy pociągów KM 2021/2022

12 grudnia br. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich
edycji 2021/2022. Rozkład został opracowany na podstawie obecnie
obowiązującego, natomiast pojawiają się w nim nowości. Na ostateczny kształt
rozkładu miały wpływ kolejne etapy prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe w obrębie stacji Warszawa Zachodnia oraz na odcinku
Sochaczew – Łowicz Główny.

W opracowywaniu nowej edycji rozkładu jazdy pociągów pojawią się nowe połączenia oraz
lepsze skomunikowania. Rozkład jazdy pociągów KM edycji 2021/2022 dla poszczególnych linii
przedstawia się następująco:
 Linia R1 Warszawa – Skierniewice
Część pociągów będzie kursować do/ze stacji Warszawa Główna. Z uwagi na kolejne fazy prac
modernizacyjnych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia korekty w rozkładzie
jazdy dla tej linii pojawią się od 19 grudnia 2021 r.
 Linia R2 Warszawa – Łuków
Wybrane pociągi przyspieszone nadal będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Warszawa
Centralna. Niektóre z nich pojadą w relacji bezpośredniej do Radomia Głównego i Skarżyska-
Kamiennej.
 Linia R3 Warszawa – Łowicz Główny
Na linii nadal będą trwały prace modernizacyjne w stacji Łowicz Główny oraz na odcinku
Sochaczew – Bednary. W związku z tym na odcinku Sochaczew – Łowicz za wybrane pociągi
KM nadal będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa. Od 23 grudnia wejdzie
w życie korekta rozkładu jazdy dla tej linii, wraz z którą więcej pociągów KM dojedzie do
Łowicza Głównego.

Strona 2 z 3

 R6/R61 Warszawa – Szulborze Wielkie/Ostrołęka
Z uwagi na budowę tunelu w Zielonce ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów –
Zielonka będzie się odbywał jednotorowo, przez co zmniejszy się liczba kursujących pociągów
KM. Pociągi do/z Szulborza Wielkiego będą jeździć w bezpośredniej relacji z Warszawy
Wileńskiej. Ogólna liczba połączeń do Szulborza Wielkiego zwiększy się względem obecnego
rozkładu jazdy pociągów o dwa kursy. Pojawią się także dwa nowe, bezpośrednie połączenia
z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej w porannym i w popołudniowym szczycie przewozowym.
 Linia R7 Warszawa – Dęblin
Na linii rozpocznie się modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Wraz z
kolejnymi etapami prac będą pojawiać się ograniczenia w kursowaniu pociągów KM. Wybrane
połączenia do/z Dęblina będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”.
 Linia R8 Warszawa – Radom Główny – Skarżysko-Kamienna
Na linii pojawią się dwie nowe pary połączeń przyspieszonych łączących Radom Główny
z Warszawą oraz dodatkowy poranny pociąg osobowy (po godz. 6.00) z Warszawy do Radomia
Głównego. Ponadto zostanie wydłużona relacja dwóch pociągów międzyszczytowych do/z
Radomia Głównego. Obecnie rozpoczynają one i kończą bieg w Warce. Pociągi przyspieszone
zatrzymają się na dodatkowym przystanku – Radom Gołębiów. Pozostałe pociągi osobowe
będą obsługiwać nowy przystanek Warka Miasto. Wybrane połączenia do/z Radomia będą
obsługiwane składami 45WE „Impuls”.
Z uwagi na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia i nocną przerwę technologiczną, pociąg nr
21644 relacji Radom (22.31) – Warszawa Wschodnia (1.00) będzie kursował przez stację
Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia oraz przystanków linii
średnicowej.
 Linia R81 Dęblin – Radom
Na odcinku Dęblin – Pionki zostaną uruchomione dwa dodatkowe połączenia. Dodatkowo,
dla poprawy dojazdu do Radomia Głównego, w porannym szczycie komunikacyjnym,
od 16 grudnia zostanie uruchomiony nowy pociąg relacji Pionki (7:12) – Radom Główny
(7:35).
 Linia R82 Radom – Drzewica
Na linii pojawią się dwa nowe połączenia z Radomia Głównego do Przysuchy, które będą
skomunikowane z popołudniowym pociągiem „Radomiak”.
 Linia R9 Warszawa – Działdowo
Zwiększy się liczba połączeń na odcinku Nasielsk – Ciechanów – Mława o dwa dodatkowe
kursy. Z uwagi na prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia rozkład jazdy
ulegnie zmianie również od 19 grudnia 2021 r. Połączenia lotniskowe będą rozpoczynały i
kończyły bieg na stacji Warszawa Centralna i pojadą do/z Modlina, zatrzymując się na nowym
przystanku Warszawa Targówek.

 Linie R91 Nasielsk – Sierpc,
 R21 Siedlce – Czeremcha,
 R31 Sierpc – Kutno
Na wymienionych liniach rozkład pozostanie zbliżony do obecnego. Na stacjach węzłowych
zostały nawiązane skomunikowania zarówno z pociągami KM, jak też z pociągami innych
przewoźników.

Tabele z rozkładem jazdy pociągów Kolei Mazowieckich dla poszczególnych linii
znajdują się tutaj: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zmiana-rozkladu-jazdy-od-
12-grudnia-2021-r


Szanowni Państwo,
jednocześnie informujemy, że wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów.
Jest to spowodowane m.in. rosnącą inflacją – prognozowana na koniec tego roku może
wynieść nawet 8 proc. – drastyczną podwyżką cen energii, podwyżką płacy minimalnej, a także
wzrostem kosztów związanych z wymianą części, podzespołów, elementów zamiennych
do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje Mazowieckie została zmuszona
do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*