Nowe formy współpracy w obszarze edukacji w powiecie Ciechanowskim

Przygotowanie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 dla placówek
oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski
zgodnej z oczekiwaniami młodzieży, lokalnego rynku pracy oraz partnerami
to zadanie, które z wykorzystaniem różnorodnych metod
i form organizuje Powiat Ciechanowski.

Dnia 1 marca 2022 roku odbyła się minidebata z udziałem przedstawicieli
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W
spotkaniu z ramienia uczelni uczestniczyli Rektor dr inż. Grzegorz Koc,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych dr Ewa Wiśniewska,
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik, dziekan
Wydziału Inżynierii i Ekonomii dr inż. Robert Rudziński, Kierownik
Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Monika Marczewska z ramienia
powiatu ciechanowskiego Starosta Joanna Potocka – Rak oraz Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Aneta Głuszniewska.

Podczas rozmowy omówiono kierunki kształcenia w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. Ustalono nowe formy
współpracy takie jak: otwarte wykłady na uczelni, warsztaty dla uczniów
w pracowni radzenia sobie ze stresem oraz wsparcia merytorycznego w
zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*