Nowe obostrzenia od 23 lutego

Rząd wprowadził nowe obostrzenia. Decyzję opublikowano w formie rozporządzenia przed północą w poniedziałek 22 lutego. Nowe obostrzenia obowiązują od 23 lutego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem obostrzenia obejmą w pierwszej kolejności osoby wracające do Polski z zagranicy. Te, jeżeli chcą uniknąć kwarantanny, będą musiały przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu preparatem dopuszczonym na terenie Unii Europejskiej. Zwolnieniu z kwarantanny podlegać będą też uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, dzieci przedszkolne oraz studenci, doktoranci i osoby prowadzące działalność naukową.

Obostrzenia dotkną również kasyna. Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 lutego br. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna będą musiały być zamieszczone informacje o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie. Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Nowe rozporządzenie reguluję również lecznictwo uzdrowiskowe. Rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Testy te mają być bezpłatne.

Ostatnią kwestią jakie regulują najnowsze przepisy to także zmiana w przepisach o zebraniach i zgromadzeniach. Wcześniej z zakazu wyłączono konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską, a także aplikacje. Teraz, w ramach nowych obostrzeń, zasada nie obejmuje także konkursów na referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

Ostatnią zmianą, którą określają nowe obostrzenia, jest kolejka w narodowym programie szczepień. Po pacjentach zakładów opiekuńczo-lecznicznych (grupa 1. – red.) szczepionka na COVID będzie dostępna dla osób zatrudnionych w noclegowniach i ogrzewalniach. Nowe obostrzenia od 23 lutego rozszerzają też grono pracowników szkół, którzy również będą mogli skorzystać ze szczepionki na COVID.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*