Nowe środki na bazę sportową w naszym regionie od samorządu Mazowsza

Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 3 w Mławie, termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku czy remont boiska w Sarbiewie to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Radni województwa zdecydowali o przyznaniu ponad 10 mln zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. W sumie w całym województwie zostanie zrealizowanych 114 projektów, w tym 16 w subregionie ciechanowskim.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – W tym roku wpłynęło do nas 235 wniosków o wsparcie, a kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu. To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą jego realne efekty nie tylko w swoich gminach, ale też u sąsiadów. I aplikują do samorządu o wsparcie. Z rozmów z beneficjentami wiemy, że często pomoc z budżetu Mazowsza domyka budżet takiego przedsięwzięcia.

To już trzecia edycja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na realizację zadania samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 114 inwestycji, z czego 16 w subregionie ciechanowskim.

 To ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, dlatego chcemy pomóc mazowieckim gminom w ich realizacji. Pomożemy nie tylko w remontach tych już wysłużonych obiektów sportowych, ale też w budowaniu nowych, takich jak np. place zabaw dla najmłodszych, skateparki dla młodzieży czy siłownie dla starszych – wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

Lp.BeneficjentNazwa zadaniaKwota dofinansowania
1.Gmina – Miasto PłońskRozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płońsku100 000
2.Gmina – Miasto RaciążModernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej40 000
3.Gmina BaboszewoRemont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 90 000
4.Gmina GlinojeckPrzebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku100 000
5.Gmina Miejska CiechanówRemont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – I etap 90 000
6.Gmina PłońskBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szerominek90 000
7.Gmina PokrzywnicaBudowa trybun oraz ogrodzenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica100 000
8.Gmina SiemiątkowoBudowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Siemiątkowo Rogale90 000
9.Gmina SońskTermomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku100 000
10.Gmina StrzegowoBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rudowo100 000
11.Gmina StupskBudowa boiska w miejscowości Dąbek100 000
12.Gmina Wieczfnia KościelnaRemont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej 90 000
13.Gmina ZałuskiRozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy90 000
14.Miasto MławaModernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie100 000
15.Powiat ciechanowskiPrzebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie100 000
16.Powiat żuromińskiModernizacja sali sportowej90 000
SUMA1 470 000

Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*