Nowe wyposażenie dla OSP w Pawłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.920,00 zł na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. Dzięki otrzymanym środkom znacząco podniósł się poziom wyposażenia jednostki oraz zwiększyły się możliwości udziału w działaniach ratowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*