Nowi Prezesi dwóch miejskich spółek

Podczas dzisiejszych posiedzeń rad nadzorczych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego doszło do zmian na stanowiskach prezesów. Prezes TBS Krzysztof Rutkowski złożył rezygnację ze względu na problemy zdrowotne, jego miejsce zajął Łukasz Lewandowski. Z kolei rada nadzorcza PUK odwołała Ewę Szwejkowską, którą na stanowisku prezesa zastąpił Mirosław Szymańczyk.
„Niestety aktualny stan mojego zdrowia nie pozwala na pełne, maksymalne zaangażowanie w obowiązki związane z funkcją prezesa. Pełnienie tej funkcji związane jest z ogromną odpowiedzialnością. W mojej sytuacji, ze względu na stan zdrowia, niedawne komplikacje, potrzebuję teraz spokojniejszych warunków, pozwalających na regenerację. W poczuciu odpowiedzialności za sprawy spółki musiałem podjąć taką decyzję” – powiedział Krzysztof Rutkowski.
Rada nadzorcza PUK motywuje decyzję o powołaniu nowego prezesa wyznaczeniem spółce działań strategicznych, związanych z koniecznością zacieśnienia współpracy z innymi samorządami oraz zdobyciem nowych rynków działalności dla spółki. Zdaniem rady w tym zakresie sprawdzi się były wieloletni wiceprezydent Ciechanowa Mirosław Szymańczyk.
Rada Nadzorcza PUK podkreśla, że Ewa Szwejkowska zrealizowała wszystkie postawione przed nią zadania, a spółka mimo wielu problemów wypracowała w 2015 roku prawie trzymilionową nadwyżkę finansową, umożliwiającą obsługę pożyczki zaciągniętej na budowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Rada wskazuje na istotne sprawy, które miały miejsce w czasie pełnienia przez Ewę Szwejkowską obowiązków prezesa: zmiana formy zabezpieczenia umowy poręczenia pożyczki z WFOŚiGW, zakończenie budowy RZGOK w Woli Pawłowskiej, uzyskanie przez PUK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania. Instalacja zyskała status RIPOK, została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. PUK przejął administrowanie cmentarzem, spółka wygrała wszystkie przetargi, do których przystąpiła na wywóz i unieszkodliwianie odpadów od czerwca 2015 r, na 3 lata zawarła umowę na obsługę Gminy Miejskiej Ciechanów, natomiast gminę Ojrzeń, Regimin i Strzegowo będzie obsługiwać przez rok na korzystniejszych niż wcześniej warunkach. Dużo zmian w celu zwiększenia adopcji psów wprowadzono w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Rada nadzorcza zwraca jednak uwagę, że w kontekście RIPOK konieczna jest większa koncentracja działań spółki na współpracy z innymi samorządami. W opinii rady nadzorczej spółka w najbliższych latach musi zdobyć nowe rynki odbioru odpadów i w sposób ścisły współpracować z samorządami regionu ciechanowsko-płockiego, dlatego też powołała na stanowisko prezesa Mirosława Szymańczyka.
Nowy prezes PUK Mirosław Szymańczyk w latach 1991-2002 był I wiceprezydentem Ciechanowa. Od 2007 roku zawodowo związany z KRUS jako zastępca dyrektora, dyrektor, kierownik. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe również dotyczyły głównie stanowisk związanych z zarządzaniem. Mirosław Szymańczyk ukończył studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Kwalifikacje zdobywał m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowy prezes TBS Łukasz Lewandowski ma doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Od grudnia 2014 roku dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zatrudniającego pawie 150 osób. Zajmuje się między innymi zarządzaniem obiektami infrastruktury, centrum edukacyjno-konferencyjnym. Z zarządzaniem związane są również specjalności studiów, które ukończył na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*