Nowy Skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ciechanowie

29 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechanowie. Celem tego wydarzenia było podsumowanie ostatniej kadencji Związku OSP, przedstawienie sprawozdania z działalności oraz wybór nowych władz powiatowych na kolejną kadencję 2022- 2026. Wyłoniono nowe władze związku. Prezesem został druh Adam Budek. Na funkcję wiceprezesów powołano druha Krzysztofa Wierzchowskiego oraz Janusza Lazarskiego. Sekretarzem związku została druhna Mariola Kołakowska zaś skarbnikiem Andrzej Chmielewski. Skład zarządu uzupełnili Andrzej Stryjewski, Piotr Czyżyk, Łukasz Kapczyński.

fot: fb/Mariola Kołakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*