Od jutra działania „Prędkość”

Od 21 lutego do 23 lutego 2020roku policjanci z ciechanowskiej drogówki będą przeprowadzać działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, ponadto policjanci zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W akcji zostaną wykorzystane radiowozy oznakowane, radiowóz  nieoznakowany wyposażony w wideorejestrator, ręczne mierniki prędkości. Zarówno statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie, możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*