Oświadczenie w sprawie chuligańskich zachowań przed Krzywą Halą

19 sierpnia przed Krzywą Halą w Ciechanowie odbyło się organizowane przez Związek Literatów na Mazowszu i Miejską Bibliotekę Publiczną plenerowe spotkanie literackie, zakłócone przez agresywnie zachowującego się mieszkańca miasta.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do ratusza dotyczącymi przebiegu wydarzenia oraz możliwości i zasadności kontynuowania plenerowej formy spotkań kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych na terenie miasta, informujemy, że miasto oraz instytucje podległe wraz ze współpracującymi stowarzyszeniami i fundacjami nie zrezygnują z ich organizacji. Zachowanie jednej osoby, mogące mieć znamiona czynu chuligańskiego, nie będzie skutkowało rezygnacją z realizowanego programu rewitalizacji osiedla „Bloki”, nie tylko w wymiarze przeprowadzanych tam licznie inwestycji, ale także wydarzeń społeczno-kulturalnych, które mają ożywić ten obszar miasta.

Za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego odpowiedzialne są służby porządkowe. Podczas incydentu 19 sierpnia organizatorzy bezzwłocznie wzywali policję. Na ten moment nie wiemy, dlaczego agresywnie zachowujący się mieszkaniec (pomimo interwencji policji) miał możliwość powrotu na teren wydarzenia jeszcze przed jego zakończeniem. Dziwi nas taka postawa policji, która szczególnie w ostatnim czasie używała bardziej zdecydowanych środków w stosunku do wątpliwego zagrożenia, chociażby wobec protestujących osób w innych częściach kraju.

Jednocześnie informujemy, że patrol Straży Miejskiej w tym czasie (od 16.45) realizował interwencję w stosunku do innej agresywnej osoby. W trakcie interwencji przy ul. Gostkowskiej agresywny, nietrzeźwy mężczyzna zaatakował strażnika miejskiego nożem i groził strażnikom pozbawieniem życia. Bezpośrednio po interwencji uczestniczący w niej strażnicy do godziny 19.40 byli przesłuchiwani w KPP w Ciechanowie.

Miasto od kilku lat konsekwentnie realizuje działania mające na celu nadanie nowych funkcji zaniedbanemu przez dziesięciolecia, zabytkowemu osiedlu „Bloki”. Na terenie zielonym przed Krzywą Halą, Miejska Biblioteka Publiczna organizuje wiele aktywności oraz edukacyjnych imprez plenerowych. Inwestycję w rewitalizację budynku ratusz zakończył na początku tego roku. Krzywa Hala została poddana kompleksowej rewitalizacji – wyremontowana z zewnątrz, zyskała nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Miasto na rewitalizację obiektu pozyskało ponad 5 mln zł dofinansowania unijnego. Odnowiony został także plac Piłsudskiego. Na osiedlu „Bloki” w ostatnich latach wyremontowana została m.in. zabytkowa ul. Sienkiewicza, gdzie pojawiła się ścieżka rowerowa, odnowiono budynek dworca PKP, gdzie wokół stworzono strefę Park & Ride, miasto wybudowało tam także Halę Targową i odnowiło skwer. Aktualnie prowadzone są prace termomodernizacji zabytkowych budynków mieszkalnych.

Wysiłki miasta i mieszkańców nakierowane na odnowienie zaniedbanego osiedla są doceniane przez turystów i mieszkańców innych obszarów miasta.

Miasto i instytucje podległe, także w trudnych czasach epidemii, będą kontynuować organizację kameralnych spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Wydarzenia te są wysoce cenione przez mieszkańców miasta. Uczestniczą w nich zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w nich.

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*