Otworzyli lokal - dzień później sanepid wydał nakaz zamknięcia

W ostatni piątek (12 lutego), pomimo rządowych obostrzeń, ciechanowski lokal Ministerstwo Śledzia i Wódki otworzył swoje drzwi dla klientów.

Właściciele lokalu zdecydowali się na jego otwarcie, ponieważ jak twierdzą, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zakazywania prowadzenia działalności gospodarczej.

Oświadczenie w tej sprawie nadesłała Kancelaria Bartosz Machul, która podjęła się reprezentowania właścicieli przed organami państwa.

Poniżej treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

dotyczące otwarcia lokalu gastronomicznego „Ministerstwo Śledzia i Wódki” w Ciechanowie

W związku z udzieleniem mi pełnomocnictwa do reprezentacji, działając w imieniu wspólników spółki cywilnej Amber – Aleksandra Sosińskiego i Damiana Wyrzykowskiego prowadzących działalność gospodarczą znaną w Ciechanowie jako „Ministerstwo Śledzia i Wódki” niniejszym mając na uwadze duże zainteresowanie medialne, zostałem zobowiązany do poinformowania Państwa o wydarzeniach, do których doszło po zapowiadanym otwarciu lokalu w ubiegły piątek.

W dniu 13 lutego 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał decyzję administracyjną nakazującą unieruchomienie sali konsumpcyjnej i zaprzestanie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków i napojów i ich podawaniu do konsumpcji na
miejscu. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W ocenie moich Mocodawców wydana decyzja godzi w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, a sposób przeprowadzenia postępowania administracyjnego – niemal jednoczesne zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz doręczenie decyzji administracyjnej
około godziny 23:30 – budzi istotne wątpliwości co do prawidłowości podjęcia decyzji i przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Wskazuję jednocześnie, iż w lokalu zapewniono rygorystyczne przestrzeganie wszystkich zaleceń higienicznych i sanitarnych, co jednak nie wpłynęło w żaden sposób na prowadzone przez czynności.

Aleksander Sosiński i Damian Wyrzykowski swoich praw będą dochodzić w toku dalszego postępowania administracyjnego oraz postępowań sądowych. Nie wykluczają także wystąpienia z pozwami odszkodowawczymi.
Moi Mocodawcy pomimo nałożenia na nich zakazu prowadzenia dalszej działalności podjęli decyzję, iż „Ministerstwo Śledzia i Wódki” będzie nadal funkcjonować w dotychczasowym reżimie
sanitarnym. Niezależnie od tego wykorzystają wszystkie możliwości prawne zmierzające od podważenia przedmiotowej decyzji.

Radca prawny Bartosz Machul

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*