Pieniądze na posadzenie lasu

Od 1 czerwca do 31 lipca br. można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Pomoc finansowa na zalesienie jest jednorazową, zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania nasadzeń oraz ewentualnego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek trzema palikami. Wsparcie na zalesienie wypłacane jest w pierwszym roku zalesienia i może być przyznana rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania. Oprócz wsparcia na zalesianie rolnik może ubiegać się również o premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową.

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie lasu musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r., natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien składać w kolejnych latach począwszy od 2019 r.

W zależności od typu nasadzenia (las liściasty / iglasty) oraz terenu, stawka jednorazowego wsparcia na zalesienie 1 ha waha się w granicach 4 984- 7624 zł. Kwota ta może zostać powiększona o koszty związane z zabezpieczeniem drzewek palikami (1 132 zł/ha) lub koszty ogrodzenia siatką (8,82 zł/mb).

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Ze środków na zalesianie mogą skorzystać rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Szczegóły w poniższym linku:

                http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow-1.html                                                             

 

Źródło/foto: Mazowiecki OR ARiMR  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*