Pierwsza sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Wybrano nowe władze.

Pierwsza sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 1 grudnia, radni III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Młodzieżowa Rada Miasta została powołana w czerwcu 2015 roku uchwałą przygotowaną przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Prezydent pozytywnie odniósł się wówczas do pomysłu, który został zaproponowany przez grupę młodych ludzi. Składa się z 24 osób w wieku od 14 do 20 lat. Tworzą ją uczniowie ciechanowskich szkół. Kadencja rady trwa 1 rok. W wyniku przeprowadzonych w szkołach wyborów w skład rady weszli: Marta Wiśniewska, Piotr Lankiewicz (Zespół Szkół Technicznych), Tomasz Leszczyński, Sebastian Budzich (SP nr 3), Julia Olszewska, Oliwia Smolińska (Gimnazjum nr 3), Katarzyna Burszewska, Dariusz Napiórkowski (SP nr 7/Gimnazjum nr 4), Anastazja Soplińska (Gimnazjum STO), Aleksandra Klicka (SP TWP), Gabriel Siemiątkowski, Natalia Borkowska, Mateusz Sobolewski (I LO), Natalia Wojtyska, Monika Królikowska (I LO PUL), Sebastian Wasiak, Przemysław Orzoł, Natalia Wolińska (ZS nr 1), Alicja Gołębiewska (SP nr 1), Natalia Kania, Łukasz Kosmala, Karol Kowalski (ZS nr 2), Maja Sztolsztener , Aleksandra Jankowska (ZS nr 3).
Przewodniczącym został Karol Kowalski, zastępcą Gabriel Siemiątkowski, sekretarzem Natalia Kania. Działalność MRM ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży,
edukacji, sportu, kultury, rozwoju miasta.

 

Źróło:UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*