Podpisanie umów na odnowienie zabytkowego budynku

W październiku radni Mazowsza przyznali 1,8 mln zł dofinansowania na kompleksowe prace renowacyjne ciechanowskiego zabytku. Miasto wybrało już wykonawcę inwestycji. Dziś (9 listopada) w Warszawie zostały zawarte dwie umowy – dotacyjna, którą podpisali  marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz na realizację inwestycji.

Nieużytkowany dziś zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie przejdzie kompleksową renowację. Radni województwa mazowieckiego przyznali na ten cel 1,8 mln zł. 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik – To dla takich projektów władze Mazowsza stworzyły instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa – Liczyliśmy na to, że samorządy zaproponują nam tego rodzaju przedsięwzięcia. Ciechanowską inwestycję wyróżnia to, że jest tu już bardzo konkretny pomysł na przestrzeń. 

Z kolei wicemarszałek Wiesław Raboszuk przypomina, że w czwartym tegorocznym rozdaniu środków w ramach sztandarowego instrumentu wsparcia przyznano aż sześć dotacji dla powiatu ciechanowskiego o łącznej wartości 8,2 mln zł. – Sytuacja finansowa województwa jest stabilna, co daje nam możliwość dotowania tak dużych projektów – podkreśla wicemarszałek.

Budynkowi przy Fabrycznej 2 w Ciechanowie zostaną nadane nowe funkcje – powstanie bar mleczny i przestrzeń dla organizacji pozarządowych. Kubatura całego obiektu wynosi niemal 2 tys. m3. Remont niszczejącego i opuszczonego obiektu obejmie przebudowę elewacji, całej konstrukcji, stropów, dachu, instalacji. Wymienione zostaną okna i drzwi. Zamontowana będzie winda. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek zostanie odnowiony zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. 

Nowa elewacja będzie nawiązywać stylistyką do oryginalnej formy architektonicznej budynku z początku ubiegłego wieku. Ze względu na charakter zabytkowy zostanie ona w całości odtworzona do stanu pierwotnego. Tynk, który został wykonany w późniejszym etapie użytkowania obiektu będzie skuty, cegły oczyszczone i zabezpieczone.

Gastronomia na parterze będzie wyposażona w kuchnię z chłodniami, zaplecze sanitarne i magazyn Klatka schodowa zostanie wydzielona za pomocą ścian działowych i szklanej witryny. Na piętrze przewidziano biura. Znajdzie się tam obszerne pomieszczenie do pracy (tzw. open space) z wygrodzonym miejscem na spotkania, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz węzeł sanitarny. Na poddaszu umieszczone będą centrale wentylacyjne i nadszybie windy. 

Jest już wykonawca prac. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez miasto złożyła firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlec. Koszt realizacji zadania to 4 mln zł wraz z nadzorem budowlanym. Termin ukończenia prac planowany jest na grudzień 2022 r.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 wzniesiono w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej w Ciechanowie wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni (ul. Fabryczna). Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod „Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski.

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej.

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*