Podpisanie umów na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim

Pieniądze zostały przeznaczone na następujące zadania: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 139 980,00 zł; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 199 998,80 zł; w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 50 000,00 zł; w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł; w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 20 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*