Pomogą wrócić do zdrowia po COVID-19

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii rozpoczyna realizację programu z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Głównym celem programu jest wspomaganie powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) ozdrowieńców poprzez : poprawę tolerancji wysiłku, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19, edukację w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Program obejmuje pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji – na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Informacje i zapisy Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji ul. Okrzei 8 tel. (23) 672 47 20.

fot: szpital ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*