Ponad 2000 ochotników w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT

W piątek dwutysięczny ochotnik przekroczył bramę koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Powołaniem do służby rozpoczęło się kolejne szkolenie 16 i 8 – dniowe dla nowych kandydatów na terytorialsów.

Jest to już szóste szkolenie podstawowe i wyrównawcze w tym roku organizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej. Tym razem stawiło się na nie ponad 90 ochotników z północnego Mazowsza. Ochotnicy pochodzą z 17 powiatów z rejonu odpowiedzialności 5 Brygady oraz z prawobrzeżnej części Warszawy. Wśród nich jest aż 27 kobiet. W sobotę przyszli żołnierze musieli zaliczyć swój pierwszy sprawdzian ze znajomości działania i budowy karabinka MSBS Grot, natomiast w niedzielę z samego rana wyruszyli na pierwsze zajęcia taktyczne na pod ciechanowskie Targonie.

Zajęcia strzeleckie, taktyczne na pasie ćwiczeń taktycznych, na poligonie, regulaminy. To dla tych żołnierzy będzie dopiero początek, ponieważ po szkoleniu podstawowym będą dalej szkolić się przez 3 kolejne lata – informuje ppor. Łukasz Chomka, dowódca zgrupowania poligonowego.

Terytorialna służba wojskowa cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem. Atrakcyjność warunków służby, a przede wszystkim możliwość połączenia dotychczasowej pracy zawodowej z służbą wojskową przyciąga do 5 Mazowieckiej Brygady OT ludzi w różnym wieku. Natomiast szkolenia organizowane w czasie wakacji głównie kierowane są do osób młodych, które chcą wykorzystać czas wolny od nauki by odbyć szkolenie.

Obecnie w szeregach mazowieckich terytorialsów służy już ponad 2200 żołnierzy z czego 2028 stanowią ochotnicy. Łącznie w Wojskach Obrony Terytorialnej liczba żołnierzy wzrosła już do blisko 30 tys.

Wstąp do 5 MBOT i zostań jednym z nas.

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Pierwszym krokiem jaki powinna wykonać osoba zainteresowana terytorialną służbą wojskową jest złożenie wniosku o powołanie do służby. Taki wniosek można wypełnić w WKU, poprzez platformę ePUAP lub podczas spotkania z jednym z naszych rekruterów (kontakt do rekrutera można znaleźć na stronie  www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Złożenie wniosku zapoczątkuje proces rekrutacji, podczas którego kandydat stanie przed komisją rekrutacyjną oraz zostanie zapoznany z jednostką wojskową, w której będzie pełnił służbę. Na tym etapie każdy kandydat, który nie ma jeszcze określonej kategorii zdrowia zobowiązany jest również wykonać niezbędne badania lekarskie. Ostatnim krokiem jest odebranie karty powołania do terytorialnej służby wojskowej i stawienie się w jednostce wojskowej na przeszkolenie.

Źródło: 5MBOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*