Ponad 4,6 mln zł z UE na wymianę pieców w subregionie ciechanowskim

Gmina Załuski zainwestuje ponad 1,6 mln zł ze środków unijnych w wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Na ten sam cel do gmin Strzegowo i Winnica trafi po blisko 1,5 mln zł wsparcia unijnego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 4,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wójt gminy Załuski Kamil Koprowski, wójt gminy Strzegowo Wiesław Zalewski oraz wójt gminy Winnica Robert Wróblewski.

Czyste powietrze w gminie Strzegowo

Gmina Strzegowo przeznaczy środki unijne na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez wykorzystanie urządzeń na biopaliwa i OZE. W ramach przedsięwzięcia planowana jest wymiana 63 kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia, w tym: 32 na pellet, 29 gazowe, 2 na holzgas. W ramach projektu wykonane zostaną także 2 instalacje pomp ciepła i 10 instalacji fotowoltaicznych. Będą one zamontowane w 73 gospodarstwach indywidualnych w gminie Strzegowo.

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę piecy wśród mieszkańców Gminy Strzegowo

Beneficjent: Gmina Strzegowo

Całkowita wartość projektu: 1 874 210,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 368,00

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Gmina Załuski stawia na ekologię

Dzięki wsparciu unijnemu w gminie Załuski zostaną wymienione przestarzałe i nieekologiczne urządzenia grzewcze na takie wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Nowe niskoemisyjne piece zostaną zamontowane w 36 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w dwóch obiektach użyteczności publicznej, podłączonych do jednej instalacji grzewczej. Łącznie zainstalowanych będzie 37 instalacji, w tym: 20 gazowe, 10 na pellet, 5 pomp ciepła, 1 na holgas i 1 ogrzewanie gazowe w budynkach szkoły podstawowej w Szczytnie.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 874 067,02 zł

Kwota dofinansowania: 1 667 919,64 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Gmina Winnica dba o naturalne środowisko

Inwestycja dotyczy wymiany pieców na automatyczne na biomasę, gazowe, olejowe, pompy ciepła oraz zgazowujące drewno. W ramach projektu zostaną również wybudowane instalacje fotowoltaiczne oraz solarne w obiektach mieszkalnych. Wykonane zostaną również prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej. Będzie to 95 instalacji – 37 kotłów gazowych, 9 kotłów na biomasę, 9 kotłów zgazowujących drewno, 5 powietrznych pomp ciepła, kocioł olejowy, 21 instalacji fotowoltaicznych
i 13 zestawów kolektorów słonecznych.

Tytuł projektu: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych

Beneficjent: Gmina Winnica

Całkowita wartość projektu: 2 519 637,83 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 980,06 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*