Ponowne poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy

2 października br. do I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie powrócił sztandar, który przypadkiem został odnaleziony na początku zeszłego roku.

Prawdopodobnie ktoś związany z ówczesnym Gimnazjum im. Z. Krasińskiego (dzisiaj liceum), podczas II wojny światowej, zaniósł sztandar do Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny, aby tam bezpiecznie przeczekał niebezpieczeństwo.

Sztandar przeszedł renowację w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i znów może towarzyszyć ważnym wydarzeniom. Renowacja sztandaru była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego. 

Tego dnia miało miejsce również odsłonięcie i poświęcenie tablicy ważnej dla społeczności nie tylko „Krasiniaka”, ale całego Ciechanowa. Tablica na której widnieje podobizna Mieczysława Kurzypińskiego została ufundowana przez Bernarda Grzankowskiego.

Mieczysław Kurzypiński ( był uczniem Gimnazjum im. Z. Krasińskiego – dzisiaj liceum), w 1916 roku stworzył drużynę harcerską. W wieku 16 lat został komendantem ciechanowskiego hufca. Kiedy armia pruska chciała skonfiskować i przeznaczyć na przetop dzwony kościelne z kościoła farnego i poklasztornego, Mieczysław razem z harcerzami zdjął i ukrył dzwony kościelne. Mieczysław Kurzypiński był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, a w 1920 roku wraz ze swoimi podkomendnymi, zaciągnął się w szeregi Wojska Polskiego. Służył w 205 Ochotnicznym Pułku Piechoty im. Hetmana Jana Kilińskiego. Przed bohaterską śmiercią otrzymał, z rąk samego Wodza Naczelnego, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zginął 4 października 1920 roku w czasie bitwy pod Oranami w wieku zaledwie 20 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*