Poszukiwani listem gończym !

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanych o kontakt z najbliższą jednostką Policji, prokuraturą lub sądem.  Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, z które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 k.k.). Ponadto, zgodnie z art. 280§2 k.p.k., osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnych  miejsc pobytu poszukiwanych należy zgłaszać pod numer 997 .

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poszukuje na podstawie listów gończych

Mateusza Macieja Kłys

s. Witolda i Grażyny

ur. 07.09.1989 r.

ostatnie miejsce zamieszkania Ciechanów ul. Gwardii Ludowej 6/39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*