Poszukiwani najlepsi Wolontariusze na Mazowszu!

Wolontariusze niosą bezinteresowną pomoc, ich postawa jest godna naśladowania. Dlatego też samorząd województwa mazowieckiego postanowił po raz 8 zorganizować konkurs: „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa,  podkreśla, że jak ważna jest praca wolontariuszu oraz mówi o potrzebie organizacji konkursu:

Już po raz kolejny samorząd województwa mazowieckiego organizuje konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu’’, który przeznaczony jest dla osób poświęcających swój czas i siły pomagając potrzebującym. Warto zostać wolontariuszem, bo ludzi niosących bezinteresowną pomoc jest mało, a takie osoby są naprawdę potrzebne. Dlatego też w konkursie nagradzamy tych, którzy swoją postawą dają przykład innym.

Konkurs skierowany jest zarówno do wolontariuszy, jak i grup wolontariuszy oraz całych rodzin, wspólnie podejmujących działania społeczne. Kandydatów mogą zgłaszać do 12 września br.:

  • organizacje pozarządowe,
  • grupy samopomocowe,
  • instytucje państwowe i samorządowe,
  • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego
  • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy.
  • istnieje również możliwość zgłoszenia własnej kandydatury.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W swojej ocenie będzie brała po uwagę przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. W zeszłym roku pierwsze miejsce otrzymali Wolontariusze Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie, a także regulamin i formularz znajdują się na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego. Zgłoszenia można składać osobiście, wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, a także przesłać pocztą elektroniczną na adres: dialog@mazovia.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 października 2018 r. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w październiku.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci z etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale ogólnopolskim. Szczegóły konkursu: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*