Poszukiwany Dariusz Dąbrowski

Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poszukuje na podstawie Listu Gończego wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu w celu zatrzymania  i odbycia kary pozbawienia wolności:

Dariusz Dąbkowski                                                                    

ur. 1972 r.  w Ciechanowie                                                                  

zam. Ciechanów ul. Ściegiennego 8/49

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, Prokuraturą lub Sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 k.k ). ponadto, zgodnie z art. 280 § 2 k.p.k osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub  47 703 12 00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*