Powiat Ciechanowski wyróżniony podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

3 kwietnia br. w Warszawie odbyło się uhonorowanie przedstawicieli najaktywniejszych  gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu. Związek Powiatów Polskich wręczył je tym, którzy zajęli najwyższe pozycje w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów – edycja 2018. Powiat Ciechanowski zajął 15 miejsce uzyskując tytuł Laureata Rankingu Powiatów 2018 roku.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Samorządy oceniane były przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

fot:starostwo powiatowe Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*