Powiatowe Eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju BRD

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie odbyły się  Powiatowe Eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju “Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Wieloetapowy turniej sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ruchu drogowego to doskonałe wejście w sezon rowerowy. To również rozpoczęcie policyjnych działań „Mój rower – Moje życie” w ramach akcji ” Jednośladem bezpiecznie do celu “.

W turnieju powiatowym rywalizowali ze sobą finaliści eliminacji szkolnych i gminnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Uczestnicy wzięli udział w trzech konkurencjach :

  •  teście wiedzy,
  • rowerowym torze przeszkód
  • pierwszej pomocy.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.

Łącznie rywalizowało 6 drużyn w pierwszej grupie wiekowej oraz 11 drużyn w drugiej grupie wiekowej.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:  

1.        Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.        Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych

3.        Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

4.        Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

5.        Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

6.        Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu  drogowym.

W grupie I:

I miejsce –  zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie,

II miejsce  – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie,

Tytuł najlepszego zawodnika wywalczył Patryk Kobyłecki ze Szkoły Podstawowej w Szulmierzu.

W grupie II:

I miejsce  – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie,

II miejsce  – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie,

Najlepszy w grupie II, okazał się Bartosz Wysocki ze Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.

Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup przeszły do eliminacji rejonowych, które odbędą się już 10 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Dzierżeninie w gm. Pokrzywnica w powiecie pułtuskim.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Starosta Ciechanowski, Prezydent Miasta Ciechanów oraz Dyrektor WORD w Ciechanowie.

Organizatorem powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju BRD była Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Starostwo Powiatu Ciechanowskiego, Urząd Miasta w Ciechanowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Kuratorium Oświaty.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach rejonowych!

 

Źródło/foto: KPP Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*