Powiatowy Dzień Edukacji za Nami!

Po raz pierwszy 11 października br. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury
i Sztuki im. Marii Konopnickiej został zorganizowany Powiatowy Dzień Edukacji podczas, którego spośród przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu ciechanowskiego zostali wyróżnieni nauczyciele tychże placówek oświatowych. Uroczystość była okazją do podziękowania za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia
w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
Tytuł Belfer Roku 2022 otrzymali:

W kategorii przedszkola

p. Wioletta Tobolska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie

p. Viera Pazyrova – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie

p. Aldona Ostrowskanauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 5 w Ciechanowie

p. Agnieszka Kraśniewska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie

p. Dorota Moczulak – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 10 w Ciechanowie

p. Karolina Rzeczkowska – nauczycielka Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Ciechanowie

W kategorii szkoły podstawowe 

p. Zbigniew Baranowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

p. Piotr Deska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

p. Małgorzata Nowakowska –  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

p. Wiesław Balcerzak – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku

W kategorii szkoły ponadpodstawowe

p. Jarosław Piech – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie

p. Agnieszka Rumińska – nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie

p. Jacek Hryniewicz – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

p. Dariusz Kołakowski – nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie

p. Ewa Żmijewska – nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

p. Marcin Talarek  – nauczyciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie

p. Agnieszka Jasińska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Ciechanowie

W kategorii poradnie, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy

p. Małgorzata Niestępska – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie

p. Aneta Tucholska – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie

Podziękowania dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek otrzymali:

Przedszkola:

Renata Kowalik Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie

Izabella Grabowska Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ciechanowie

Ewa Kaczyńska Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ciechanowie

Agata Rybka-Szczepańska Miejskie Przedszkole Nr 4 w Ciechanowie

Hanna Bonisławska Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie

Barbara Derbin Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie 

Wiesława Milewska Miejskie Przedszkole Nr 8 w Ciechanowie 

Bożena Wernik Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie

Iwona Romanowska Niepubliczne Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” 

Zenon Czaplicki Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków

Barbara Lusawa Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi

Magdalena Banasiak Niepubliczne Przedszkole Kindero

Katarzyna Kowalska Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców

Beata Pilacińska Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las

Szkoły podstawowe:

Jarosław Krauze SP Nr 1 w Ciechanowie

Andrzej Niestępski SP Nr 3 w Ciechanowie

Barbara Kamińska SP Nr 4 w Ciechanowie

Dorota Stryjewska SP Nr 5 w Ciechanowie

Agata Pawłowska SP Nr 6 w Ciechanowie

Tatiana Sęk SP TWP w Ciechanowie

Anna Zadrożna SP w Gołyminie

Anna Sylwia Radziejewicz SP w Ościsłowie

Marlena Gałęziewska SP w Grudusku

Iwona Ożarowska SP w Humięcinie

Agnieszka Bakalarska SP w Gąsocinie

Dariusz Mosakowski SP w Sońsku

Olga Kobyłecka SP w Bądkowie

Agnieszka Kochmańska SP w Kałęczynie

Krystyna Ślubowska SP w Zeńboku

Izabela Miklaszewska SP w Kołaczkowie

Henryk Chojnacki SP w Woli Wierzbowskiej

Szkoły ponadpodstawowe oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna:

Marzanna Zmysłowska Dyrektor I LO w Ciechanowie

Maciej Wojciechowski Dyrektor  ZS 1 w Ciechanowie

Tomasz Gumulak Dyrektor  ZS 2 w Ciechanowie

Marzena Chodkowska Dyrektor ZS 3 w Ciechanowie

Ewa Krajza Dyrektor ZST CKU w Ciechanowie

Kamil Kowalski Dyrektor I LO PUL

Agata Pytel Dyrektor I LO CN-B

Iwona Romanowska Dyrektor

Szkół Ponadpodstawowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie

Wiesława Machul Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie

Zostały również wręczone wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa mazowieckiego oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do turniejów wiedzy pożarniczej przyznanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego

p. Edyta Bartołd – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog w Szkole Podstawowej w Bądkowie

p. Barbara Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie,

p. Paweł Kaczyński – prezes Zarządu Płockiego Uniwersytetu Ludowego,

p. Sławomir Konstantynowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Glinojecku,

p. Paweł Pawłowski – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie

plut. Rez. Adam Pytel – wykładowca w I liceum Ogólnokształcącym CN-B Feniks w Ciechanowie

p. Rafał Traczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kraszewie

Fotorelacja z wydarzenia w linku poniżej:

https://www.facebook.com/photo?fbid=795867108417631&set=pcb.795870668417275

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*