Powstanie Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej w Ciechanowie

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej” z Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” w zakresie Modułu I, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ciechanowie będzie miało na celu przede wszystkim zapewnienie usług bytowych i opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Powstające Centrum będzie pierwszą tego typu jednostką w powiecie ciechanowskim zapewniającą usługi opiekuńczo – mieszkalne w szerokim zakresie.

Wzmocni dotychczasowy system wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bezbarierowa baza lokalowa i nowoczesne wyposażenie zapewni obok różnorodnego wsparcia (zdrowotnego, pielęgnacyjnego, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych  oraz społecznych) możliwość niezależnego i godnego funkcjonowania.

Użytkownikami centrum będzie 20 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym 6 osobom zostaną przyznane usługi całodobowego zamieszkania i 14 osób, którym zostaną przyznane specjalistyczne usługi pobytu dziennego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

Zakończenie budowy Centrum planowane jest na dzień 31 listopada 2024r.

Planowany koszt realizacji zadania: 5 008 211,60zł

Dotacja: 3 235 999,00zł

Wkład własny: 1 772 212,60 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*