Prawie 6,5 mln zł pozyskane z UE na krzywą halę, pl. Piłsudskiego i pasaż Konopnickiej

Ciechanów pozyskał kolejne unijne dofinansowanie na rewaloryzację zabytkowej „krzywej hali” i jej otoczenia, zagospodarowanie placu Piłsudskiego oraz zakończoną już inwestycję w pasaż M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem. Działania, których dotyczy projekt, mają na celu ożywienie obszarów w dzielnicy „Bloki” i centrum miasta.

Unijne wsparcie wyniesie 6 485 627,24 zł co stanowi 80% kosztów inwestycji. Łączna wartość to 8 676 524,05 zł.
Pierwszym zadaniem składającym się na projekt, na który Ciechanów pozyskał środki, jest rewaloryzacja, adaptacja i wyposażenie „krzywej hali” – budynku przy placu Piłsudskiego 1 wraz najbliższym otoczeniem. Prace obejmą uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych naświetli okien
piwnic, wymianę pokrycia dachu dachówką ceramiczną, izolację termiczną połaci dachowej, naprawę lukarn dachowych, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, przełożenie instalacji odgromowej, skucie tynków i wykonanie nowego tynku renowacyjnego ciepłochłonnego na elewacji, wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej, renowację zabytkowej posadzki z klinkieru pod arkadami, wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów zewnętrznych, modernizację systemu c.w.u., systemu grzewczego oraz wentylacji grawitacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej, remont klatek schodowych, izolację termiczną stropu nad piwnicą, oświetlenie i iluminację arkad, wykonanie nawierzchni wokół budynku, montaż oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia, montaż ławek i koszy na
śmieci. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane do pełnienia nowych funkcji i doposażone. Wyremontowane zostaną pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek będzie miał także przeznaczenie na cele spoleczno-edukacyjno-
kulturalno-mieszkalne. Będzie tam m.in. Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Osiedlowy.

Drugie zadanie inwestycyjne to zagospodarowanie placu Piłsudskiego. Zostanie on zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei kostką granitową, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Trzecie zadanie inwestycyjne to zakończone już zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej – przestrzeni obejmującej część reprezentacyjną oraz międzyblokową (nawierzchnia z kostki brukowej i kamiennej, nowe elementy małej architektury,
siłownia zewnętrzna, plac zabaw, parking, nasadzenia).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*