Prezydent i radni złożyli ślubowanie

Dziś odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta VIII kadencji podczas, której radni oraz prezydent złożyli ślubowanie. Obecnie w radzie znajduję się 21 radnych: 12 z PSL, 6 z PiS oraz 3 z Koalicji Samorządowej, którzy przez 5 lat mają pracować dla dobra naszego miasta.

Podczas sesji wybrano również prezydium Rady Miasta:

  • Krzysztof Leszczyński (PSL) – przewodniczący
  • Michał Jeziółkowski (PSL) – wiceprzewodniczący
  • Michał Rząsiński (PSL) – wiceprzewodniczący
  • Zdzisław Dąbrowski (KS) – wiceprzewodniczący

Prezydenckie ślubowanie złożył wybrany w pierwszej turze na swoją drugą kadencję Krzysztof Kosiński.

W dalszej części obrad ustalono składy stałych komisji Rady Miasta. Liczbę członków każdej z nich określono od 4 do 7 osób. Radni spośród siebie wyłonili przewodniczących sześciu komisji.

Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie – Piotr Wojciechowski,

Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych – Magdalena Grelik-Grodecka,

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Anna Smolińska,

Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Edyta Rzeplińska-Filipowicz,

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Wiesław Brzozowski,

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Karol Makijonko.

Radni uchwalili miesięczne wynagrodzenie prezydenta. Wynosi ono w sumie 10 290 zł brutto. Obniżenie o 1764 zł brutto względem poprzedniej kadencji wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*