Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Przed momentem, tj. 20 października br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym, która gwarantuje corocznie Funduszowi Medycznemu wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł, począwszy od 2021 r. 

Fundusz ma przede wszystkim wspierać dostęp do nowoczesnych leków i leczenia zapewniającego skuteczną terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Cześć środków z Funduszu zostanie przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę.

– ,,Mamy element, który dopełnia system, żeby każdy miał możliwość znalezienia ratunku w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że to będzie ulga dla dzieci i wsparcie dla skołatanych rodziców’’ – powiedział Prezydent.

Dysponentem Funduszu Medycznego będzie Minister Zdrowia. Fundusz jest funduszem celowym, w ramach którego wyodrębniono 4 subfundusze:

  • infrastruktury strategicznej,
  • modernizacji podmiotów leczniczych,
  • rozwoju profilaktyki,
  • terapeutyczno-innowacyjny.

Powołanie Funduszu Prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.  Sejm przyjął ustawę na początku października.

fot. KPRP/Krzysztof Sitkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*