Przedłużenie możliwości uzyskania bonifikaty przy zakupie wynajmowanego mieszkania

O pół roku miasto wydłuży możliwość składania wniosków o bonifikaty dla osób zainteresowanych kupnem wynajmowanego dotychczas od miasta lokalu mieszkalnego. Przy zakupie lokalu z zasobu komunalnego można uzyskać do 70% zniżki. Wnioski można będzie składać do końca czerwca 2022 roku.

Podstawowa wysokość bonifikaty wynosi 70% w przypadku, gdy najem wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat. Jeśli najem trwa powyżej 5 lat, jednak nie przekracza 10 lat, to za każdy rok brakujący do 10 lat podstawowa wysokość  bonifikaty jest obniżana o 1%. Cenę lokali ustala rzeczoznawca majątkowy. 

Aktualnie osoba ubiegająca się o uzyskanie bonifikaty musi łącznie spełnić kilka warunków. Należy udokumentować brak zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku o sprzedaż lokalu. Istotny jest też czas trwania najmu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Ciechanów. Aby uzyskać zniżkę przy zakupie najem musi trwać przynajmniej 5 lat. W przypadku zamiany lokali okres najmu liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy najmu.

Jeśli sprzedaży podlegać ma lokal w budynku wybudowanym lub poddanym  kapitalnemu remontowi w 1975 roku lub latach następnych, podstawowa wysokość  bonifikaty ulega obniżeniu o 10%. Natomiast w przypadku sprzedaży lokalu w budynku poddanym w ostatnich 5 latach remontowi o mniejszym zakresie – podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżona od 3 do 5% (skala obniżki jest uzależniona od zakresu remontu oraz terminu jego wykonania). Miasto umożliwia też uiszczenie ceny nabycia w ratach. W takim przypadku podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżana o 10%.

Wnioski o bonifikaty nie mogą dotyczyć mieszkań znajdujących się w budynku stanowiącym w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wyłączenie z możliwości ubiegania się o bonifikaty lokali, które znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Ciechanów wynika z ostatnio przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji tych obiektów. Wykaz budynków stanowiących w całości własność gminy znajduje się poniżej tekstu.

Decyzja w sprawie przedłużenia terminu składani wniosków o bonifikaty zapadnie na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanow (25 listopada).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*